Ny formand for Erhverv Hjørring

A. Neil Jacobsen afløser Peter Hvilshøj

Mandag den 28. juni 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

EUC Nords direktør, A. Neil Jacobsen (læs portrætartikel), er ny formand for Erhverv Hjørring. Han afløser direktør Peter Hvilshøj, der har ønsket at kunne koncentrere sig om jobbet som administrerende direktør i Nordjyske Jernbaner samt posten som bestyrelsesmedlem i DI Vendsyssel.

Valget af A. Neil Jacobsen som formand skete på et konstituerende møde i bestyrelsen for Erhverv Hjørring. Ved samme lejlighed blev Karl Henrik Laursen (læs portrætartikel), direktør for Nordsøen, udpeget som en ekstra næstformand ved siden af arkitekt Dorte Hovaldt (læs portrætartikel).

Styrkelsen af formandskabet med endnu et medlem skal ses i lyset af, at erhvervsforeningen står foran en større forandring i den kommende periode.

”Erhverv Hjørrings bestyrelse ønsker at skærpe erhvervsforeningens profil som følge af den kommende ”skilsmisse” fra Hjørring ErhvervsCenter,” siger den nye formand.

”Skilsmissen” består i, at Hjørring Kommune har besluttet, at erhvervsservice fra næste år bliver en egentlig kommunal aktivitet. Det meget tætte praktiske samarbejde mellem erhvervsforeningen og Hjørring ErhvervsCenter vil derfor ikke fortsætte efter i år.

”I Erhverv Hjørring skal vi formulere politik og arbejde ud fra temaerne Viden, Netværk og Indflydelse, som er de bærende elementer i foreningens virke. Og det skal medlemmerne opleve,” siger Neil Jacobsen.

Både bestyrelsesmedlemmerne og Erhverv Hjørrings medlemmer tænkes involveret mere i foreningens virke i fremtiden.

Erhverv Hjørring vil styrke sin indsats i Hjørring kommunes Erhvervsråd for sammen med kommunen at tilvejebringe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet.

Desuden skal der aftales en mere klar rollefordeling mellem Erhverv Hjørring og netværket Erhverv Hjørring DYNAMIC.

Del denne artikel