Mobilitet er vores fælles grundlag

Peter Hvilshøjs særlige ansvar i Erhverv Hjørrings bestyrelse

Peter Hvilshøj – bestyrelsesmedlem i Erhverv Hjørring

Mandag den 18. oktober 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Bestyrelsen for Erhverv Hjørring har besluttet at uddelegere tematiske ansvarsområder til de enkelte medlemmer af bestyrelsen (læs tidligere artikel).

I en række artikler præsenterer ErhvervsNyt hvert enkelt medlem og vedkommendes særlige rolle i bestyrelsen.

Denne gang handler det om Peter Hvilshøj, hvis ansvarsområder er:

  • Infrastruktur og transport
  • Mobilitet og arbejdskraft
  • Fremstillingserhverv

Peter Hvilshøj vil gerne knytte sine vigtigste ansvarsområder i Erhverv Hjørrings bestyrelse sammen i begrebet mobilitet.

Som direktør for Nordjyske Jernbaner er den kollektive transport selvsagt et område, der optager Peter Hvilshøj. Men han ser mobilitet som et bredt begreb – som et afgørende grundlag for, at samfundet kan fungere optimalt. At arbejdskraften kan komme frem til arbejdspladserne, at børnene kan komme i skole, at de studerende kan nå frem til deres uddannelsesinstitutioner, og at vi som borgere i det brede civilsamfund kan deltage i det sociale, kulturelle liv.

Peter Hvilshøj anerkender, at selvom den kollektive transport af ikke mindst miljømæssige årsager bør optimeres, er privatbilen fortsat helt afgørende for vigtig mange mennesker i vores del af landet. Og det skal der naturligvis planlægges og investeres efter.

Som medlem af Infrastrukturgruppen for Nordjylland, hvor alle relevante aktører på det trafikale områder er repræsenteret, arbejder Peter Hvilshøj selvsagt ud fra et nordjysk helhedssynspunkt, men sørger også for, at de lokale interesser i Hjørring kommune præsenteres.

Både i Erhverv Hjørrings bestyrelse og i Infrastrukturgruppen medbringer Peter Hvilshøj gerne relevante input omkring mobilitet fra Erhverv Hjørrings medlemmer.

Peter Hvilshøj er udpeget til Erhverv Hjørrings bestyrelses af DI Vendsyssel, som han også sidder i bestyrelsen for. For DI er rammebetingelserne for fremstillingserhvervene og arbejdskraft-spørgsmålet højt prioriteret, og Peter Hvilshøj har således i begge bestyrelser fokus på netop disse emner.

Del denne artikel