Kommunen som medspiller via dialog

Præsentation af Søren Homann, formand for teknik og miljø-udvalget

Søren Homann – kommunalpolitisk debutant og formand for teknik- og miljø-udvalget i Hjørring Kommune.

Tirsdag den 8. marts 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

At Søren Homann i dag sidder som formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Hjørring Kommune, lå bestemt ikke i kortene forud for kommunalvalget sidste år.

Den 44-årige kommunalpolitiske debutant, opvokset i Hjørring og bosat i Tårs, blev valgt i en kombination af generel konservativ fremgang og en personlig valgkamp med afsæt i et stort netværk og en moderne kampagne med udstrakt brug af video.

Nu sidder Søren Homann så med ansvaret for det formentlig mest sagstunge kommunale område overhovedet og har brugt de første par måneder i stolen til at finde sig til rette med ansvaret. Og med mulighederne for at bidrage til at gøre Hjørring kommune til et endnu bedste sted at leve i. Hvilket er Søren Homanns motivation for overhovedet at gå ind i politik.

Og hvordan vil Søren Homann så gribe opgaven an?

”Helt grundlæggende tror jeg på dialogen. Jeg ser kommunen som en medspiller, der skal skabe de bedst mulige rammer for udvikling.

Et eksempel: Når initiativrige mennesker i Tornby vil opføre og drive et friplejehjem, så skal vi som kommunen understøtte de planer. Og helt konkret forventer jeg, at vi i april kan behandle igangsætning af en lokalplan for friplejehjemmet i Tornby,” siger Søren Homann.

Søren Homann trækker en parallel til erhvervsudvikling.

”Jeg ved godt, at der tales om mangel på grunde til nye virksomheder eller udvidelse af eksisterende. Men kommunen har ikke mulighed for at binde mange millioner i at erhverve og ligge inde med et større antal grunde. Til gengæld kan jeg garantere, at hvis en virksomhed ønsker at bygge eller udvide i Hjørring kommune, så vil jeg gøre alt for gennem dialog med virksomheden og eventuelle nabogrundejere at finde en løsning.

I det hele taget tror Søren Homann meget på private, decentrale initiativer.

”I min egen hjemby Tårs er det imponerende, hvordan kredsen omkring Tårshallen virkelig er lykkedes med at skabe aktiviteter, sammenhold og optimisme i byen.

Jeg er samtidig imponeret over, hvordan de mange friskoler og frie fagskoler i kommunen blomstrer i kraft af ildsjæles initiativer. Og jeg er optaget af, om det er muligt at overføre den entusiasme til vores folkeskoler.”

Som Teknik og Miljø-formand er Søren Homann i sagens natur stærkt optaget af energispørgsmål.

”Jeg vil gerne se strategisk på Hjørring kommune som et foregangsområde for grøn energi. De grønne initiativer omkring Hirtshals Havn er meget omtalt. Men vi bør også se på et felt som biogas. Hjørring er længst fremme i Danmark med biogas. Vi kan udvikle os yderligere. Måske igennem et netværk af interessenter fra landbruget og biogas-producenterne, så vi på den måde bidrager til at øge produktionen af grøn energi og inddrage landbruget som en del af løsningen på CO2-problematikken.”

I det store perspektiv ser Søren Homann gerne, at Hjørring kommune bliver en virkelig foregangskommune på området for grøn energi.

”Måske kunne Hjørring kommune bidrage med faciliteter – jord og bygninger – til en ”forsøgsstation”, hvor alle mulige grønne tanker og ideer kunne afprøves, og hvor der samtidig ville opstå et frugtbart netværk blandt aktørerne.”

Del denne artikel