Glædeligt gensyn i det store netværk

Gode vibrationer prægede Erhverv Hjørrings Business Get-Together

Erhverv Hjørring formand, A. Neil Jacobsen, byder velkommen til Business Get-Together i kommunens største erhvervsnetværk.

Mandag den 23. august 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Åbenlys glæde hos deltagerne over at kunne samles ovenpå de mange corona-restriktioner prægede årets Business Get-Together, som Erhverv Hjørring arrangerede fredag i strålende sensommervejr i Amtmandsboligens have.

Omkring 120 deltagere fra Hjørring kommunes største erhvervsnetværk fyldte det store telt, hvor networking var attraktionen og uddannelse det konkrete emne for arrangementet.

Den nyvalgte formand for Erhverv Hjørring, A. Neil Jacobsen, bød velkommen. Han orienterede om, at foreningen går en ændret fremtid i møde i kraft af, at Erhverv Hjørrings mangeårige nære partner, Hjørring ErhvervsCenter, fra nytår skal indgå i som en del af den kommunale virksomhedsservice.

”Symbiosen mellem Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter ophører. Men samarbejdet fortsætter på andre vilkår,” sagde formanden.

Han orienterede om, at Bo Geertsen ved årsskiftet fratræder som erhvervschef og i stedet tilknyttes Erhverv Hjørring som deltids direktør.

Samarbejde mellem det offentlige og erhvervslivet var et gennemgående emne i borgmester Arne Boelts indlæg. Han beskæftigede sig med de tre nye uddannelser, der skal etableres i Hjørring – bioanalytiker, socialrådgiver og tandlæge – og understregede, at alle gode lokale kræfter skal samles om at give de nye uddannelser optimale rammer.

Oprindelig skulle uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen have talt ved mødet. Men på grund af ministerrokaden måtte både hun og afløseren Jesper Petersen melde afbud. I det trådte den socialdemokratiske erhvervsordfører Orla Hav til med kort varsel (og ved Arne Boelts mellemkomst).

Orla Hav brugte primært sit indlæg til at forsikre om, at den nylige placering af uddannelser i Hjørring og andre steder udenfor de store byer er et led i en overordnet strategi for regeringen om at skabe større balance i det danske samfund.

Også Orla Hav understregede, at skal de decentrale uddannelser blive en succes, kræver det lokal vilje og indsats. Og han var i øvrigt ikke i tvivl om, at den er til stede i et lokalsamfund, hvor man – med verdens bevågenhed – er i stand til at flytte fyrtårne!

Arrangementet blev afsluttet med kåring af StartUp Challenge-vinderne – det omtales andetsteds. Men inden da var der et corona-efterslæb. Nemlig overrækkelse af Erhverv Hjørrings Initiativpris 2020 til Color Line. Prisen er tidligere overrakt ved et virtuelt arrangement. Men nu fik Color Line-ledelsen i Hirtshals, Henrik Renneberg og Christian Krøldrup, overrakt den fysiske initiativpris.

Herunder kan du se billeder fra arrangementet.

Del denne artikel