Et grønnere erhvervsliv er en fælles opgave

Erhvervspolitisk præsentation: Arne Boelt, Socialdemokratiet

Arne Boelt – spidskandidat for Socialdemokratiet

Fredag den 5. november 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Spidskandidaterne og deres syn på erhvervspolitik op til kommunalvalget den 16. november præsenteres i en serie artikler i ErhvervsNyt. Det sker som optakt til Erhverv Hjørrings medlemsarrangement Erhvervspolitisk Valgmøde 2021 den 9. november i Bibliotekssalen i Metropol i Hjørring.

I denne artikel handler det om Arne Boelt, nuværende borgmester og spidskandidat i Hjørring for Socialdemokratiet. Partiet har i dag 16 af 31 pladser i byrådet.

Arne Boelt placerer den grønne omstilling af virksomhederne i Hjørring som den største erhvervspolitiske opgave for det nye byråd i de kommende fire år.

Og det gælder alle virksomheder. Også de gode, gamle og i øvrigt velkørende små og store virksomheder, der er rygraden i det lokale erhvervsliv. Der kommer simpelthen et stigende krav om, at de nedbringer deres CO2-belastning frem mod 2030. Og hvis de ikke allerede nu er opmærksomme på problemstillingen, så vil de blive det helt kontant, når bankerne begynder at stille krav om at se CO2-regnskabet, når prisen på lån og kreditter skal diskuteres.

Arne Boelt ser omstillingen som en opgave, der skal løses i fællesskab af alle aktører – virksomhederne, deres netværk, erhvervsservice i det kommende Business Hjørring og kommunen.

Han anbefaler virksomhederne at åbne sig for hinanden og i fællesskab finde grønne løsninger. Og han vil arbejde for, at de mange millioner, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (hvori Arne Boelt er bestyrelsesmedlem) kanaliserer ud til grønne projekter, kommer virksomhederne i Hjørring til gode.

Hjørring Kommune bør aktivt understøtte den grønne omstilling for eksempel gennem fysisk infrastruktur, der understøtter miljøvenligere transport som modulvogntog.

Arne Boelt opfatter uddannelse i bred forstand som en anden stor opgave for det nye byråd. Han ser det som et overordnet mål, at de unge motiveres til at uddanne sig til de behov, som samfundet har.

Et stort ønske for Arne Boelt er, at der i Hjørring skabes en campus – altså et fællesskab for de mange uddannelser i byen, hvor de unge fra de forskellige uddannelser kan blande sig socialt i et miljø, hvor den ene uddannelse ikke opfattes som finere end den anden.

Park Vendia med de mange idrætsfaciliteter kan tænkes som udgangspunkt for en Hjørring Campus.

For Hirtshals Havn har Arne Boelt en vision, der ikke blot omfatter en udbygning til gavn for de eksisterende aktiviteter, men som ser havnen som et omdrejningspunkt for produktion af grøn energi til transportsektoren til lands og til havs.

Og Arne Boelt ser et test-center i Hirtshals for nye grønne energiformer som en begyndelse på en uddannelsesinstitution, der kan gøre Hirtshals til et grønt kraftcenter i Danmark.

Del denne artikel