Erhverv Hjørring udvider bestyrelsen

Varehuschef Jørgen H. Petersen, A-Z, valgt som nyt medlem

Erhverv Hjørrings generalforsamling blev afviklet virtuelt på Teams-platformen. I “studiet” på Amtmandstoften ses fra venstre dirigenten, A Neil Jacobsen, formand Peter Hvilshøj og næstformand Dorte Hovaldt.

Torsdag den 25. marts 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Jørgen H. Petersen

På den årlige generalforsamling udvidede Erhverv Hjørring sin bestyrelse via en ændring af vedtægterne. Det gav plads til, at varehuschef Jørgen H. Petersen, A-Z, kunne vælges som nyt medlem. Dermed er også detailhandlen repræsenteret i bestyrelsen.

Ny i bestyrelsen er også Frank Tronborg, som FH Nordjylland har udpeget som arbejdstagernes repræsentant. Han afløser Michael Bue Nielsen, som var udpeget af LO Vendsyssel, der fra årsskiftet er indgået i Fagbevægelsens Hovedorganisation Nordjylland.

Ændringen af vedtægterne betyder, at den nu består af op til 10 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Desuden udpeger arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer hver ét medlem.

Frank Tronborg

Hidtil har bestyrelsen bestået af fem valgte medlemmer og fem medlemmer udpeget fra branche-netværk.

Det er dog hensigten, at bestyrelsen fortsat skal repræsentere bredt blandt brancherne i det lokale erhvervsliv.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende:

Peter Hvilshøj, Dorte Hovaldt, Lasse Gram Pedersen, Per Christensen, A. Neil Jacobsen, Lise Bjørn Jørgensen, Mette Green Clausen, Thomas Nielsen, Karl Henrik Laursen, Jørgen H. Petersen og Frank Tronborg.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde. Indtil da fungerer som hidtil Peter Hvilshøj som formand og Dorte Hovaldt som næstformand.

Generalforsamlingen blev for første gang afviklet virtuelt som Teams-møde. Det fungerede gnidningsløst, men tilslutningen var kun omkring det halve af det normale.

Regnskabet udviste et lille underskud og en mindre stigning i medlemstallet i forhold til 2019. Kontingentet blev fastholdt uændret.

Del denne artikel