Erhverv Hjørring optimerer sin indsats

Seks prioriterede mærkesager skal tilføre medlemskab øget værdi

Tirsdag den 28. juni 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

Ved at optimere indsatsen omkring seks mærkesager vil Erhverv Hjørring tilføre øget værdi til medlemskabet af Hjørring kommunes største erhvervsforening. De seks mærkesager er lige højt prioriteret og vil stå øverst på agendaen, når Erhverv Hjørring er talerør for erhvervslivets interesserer.

”Bestyrelsen har udpeget i alt 11 mærkesager. Nu har vi yderligere prioriteret seks af disse mærkesager som dem, der aktuelt er de vigtigste for det lokale erhvervsliv, og som vi derfor vil give den største opmærksomhed i bestyrelsen,” siger Erhverv Hjørrings formand, direktør A. Neil Jacobsen.

Til hver mærkesag er udpeget en såkaldt leadperson, der har til opgave at følge sagsområdet tæt og holde bestyrelsen orienteret. Desuden bakkes leadpersonen op af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer samt Erhverv Hjørrings direktør Bo Geertsen.

Erhverv Hjørrings bestyrelse har defineret sine mærkesager på baggrund af interne drøftelser og med input fra medlemmernes deltagelse i mærkesagseventen i forbindelse med foreningens generalforsamling i marts. Desuden er bestyrelsen blevet inspireret af forårets dialogmøder med erhvervsrepræsentanter i Hirtshals, Løkken og Sindal. Rækken af dialogmøder i områdebyerne fortsætter i efteråret.

ErhvervsNyt vil efter sommerferien bringe en artikelserie om de prioriterede mærkesager og leadpersonerne.

Af skemaet herunder fremgår Erhverv Hjørrings mærkesager samt de bestyrelsesmedlemmer, der er tilknyttet hvert område. De seks første mærkesager er prioriteret som de vigtigste p.t., men uden indbyrdes prioritering. De øvrige mærkesager vil blive taget op i det omfang, det er erhvervspolitisk relevant.

  Mærkesag Ansvarsområder
1 Kompetent arbejdskraft og uddannelsespolitik Neil Jacobsen

Per Christensen

2 Iværksætteri Lasse Gram Pedersen

Marian Hjermitslev

Thomas Nielsen

3 Byudvikling, handel og udvikling af tomme lokaler i midtbyen Jørgen Haldrup Petersen

Lasse Gram Pedersen

Marian Hjermitslev

4 Attraktive og tilgængelige erhvervsarealer i hele Hjørring Kommune Thomas Nielsen

Lasse Gram Pedersen

5 Turisme og Oplevelseserhverv Karl Henrik Laursen

Mette Green Clausen

6 Grøn omstilling

 

Per Christensen

Dorte Hovaldt

7 Forskning – virksomheder i kommunen skal drage nytte af samarbejde med universiteter og andre videninstitutioner Karl Henrik Laursen

Neil Jacobsen

8 Udvikling af Erhverv Hjørring Dorte Hovaldt

Marian Hjermitslev

9 Bosætning, kunst og kultur Mette Green Clausen

Dorte Hovaldt

10 Fremstillingserhverv Bo Geertsen

Neil Jacobsen

11 Infrastruktur og transport Vakant

Del denne artikel