Arealer til etablering og udvidelse

Erhverv Hjørring skubber på for udlægning af flere erhvervsarealer

Thomas Nielsen – leadperson for mærkesagen Erhvervsarealer i Erhverv Hjørrings bestyrelse.

Tirsdag den 6. september 2022

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring

Hjørring skal være attraktiv for erhvervslivet. Det skal være muligt både at etablere virksomhed og at udvide eksisterende virksomheder. Og det kræver, at der er et godt udvalg af tilgængelige erhvervsarealer.

Sådan har det ikke været i Hjørring. Derfor har Erhverv Hjørring valgt ”Erhvervsarealer” som en mærkesag.

Thomas Nielsen er leadperson i Erhverv Hjørrings bestyrelse for mærkesagen erhvervsarealer. Du kan se artikel om mærkesager og leadpersoner her. Han uddyber baggrunden:

”Vi hører fra vores medlemmer, at der er meget begrænsede muligheder for at finde egnet jord til erhvervsformål indenfor Hjørring byskilt. Nogle få tusind kvadratmeter ved Johs. E. Rasmussens Vej samt nogle klatter rundt omkring.

Det har vi fra Erhverv Hjørrings side gennem lang tid påpeget overfor kommunen. Nu lader det heldigvis til, at det også begynder at give resultat. I hvert fald forlyder det, at kommunen er på vej med at udbyde et større erhvervsareal ved Sæbyvej.”

Det er specielt de mindre virksomheder, Thomas Nielsen tænker på med hensyn til erhvervsarealer.

”De store virksomheder skal nok klare sig. Hvis Biltema vil etablere sig i Hjørring, eller hvis Rolltech vil udvide, kan der altid findes en løsning. Men hvis du er en lille virksomhed – måske tilmed nyetableret – med få medarbejdere, men mangler plads eller lokaler til udvidelse, er det straks vanskeligere.

Det er den type virksomheder, Erhverv Hjørring primært vil hjælpe. Og hvis nogen har et akut behov for udvidelse, men ikke har kunnet finde en løsning, er de meget velkommen til at komme til mig som leadperson på denne mærkesag. Så skubber Erhverv Hjørring gerne på for at finde en løsning.”

Thomas Nielsen er rimeligt optimistisk med hensyn til at løse op for problemerne med ledige erhvervsarealer.

”Jeg fornemmer, at både det nye byråd og administrationen viser større lydhørhed overfor at finde løsninger, end vi tidligere har mødt. Der er større vilje til umiddelbart at forsøge at finde konkrete løsninger, når vi påpeger et behov. Det er glædeligt.

Skræmmebilledet er, at virksomheder rykker til andre kommuner, fordi de ikke kan finde plads i Hjørring. Det kan vi som lokalsamfund selvfølgelig ikke være tjent med,” siger Thomas Nielsen.

Del denne artikel