80 friske millioner til Turf Tank

Robot-virksomheden i Hjørring får kapital til fortsat vækst

Olav Bjørn Jørgensen, CEO hos Turf Tank, har fået yderligere kapital til ekspansion.

Onsdag den 3. februar 2021

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Leasing i stedet for salg. Det er konceptet for Turf Tank i Hjørring. Det kræver kapital, og nu får robot-virksomheden tilført 80 millioner friske kroner fra EKF Danmarks Eksportkredit, Danske Bank, Vækstfonden samt ejerne.

Turf Tanks kunder har reageret positivt på konceptet Robots as a Service, og afsætningen af opstregningsrobotter blev fordoblet i 2020 i forhold til året før trods pandemien, der har ramt meget hårdt i sportsverdenen – specielt i USA, som er et hovedmarked for Turf Tank.

2020 startede i højt tempo, men corona har ændret markedet. Med nedlukninger hos mange af vores kunder samt reduktion af budgetter på tværs af sportsklubber, skoler og kommuner er vi blevet forsinket i vores muligheder for at realisere det kæmpe potentiale, der ligger i at bygge videre på den voksende glade kundebase vi har. De nu tilførte midler skal sikre den fremtidige vækst samt sikre det fortsatte fokus på udlejning frem for salg af robotter, siger Olav Bjørn Jørgensen, CEO i Turf Tank.

Robots as a Service er en stærk trend på markedet for robotter til alle brancher, fordi slutkunderne ønsker fleksibilitet og risikominimering. Det fortæller Vækstfonden, der længe har haft kig på robotstjernen Turf Tank i Hjørring. Da virksomheden ændrede forretningsmodellen fra robotsalg til -udlejning, opstod der et match.

”Vi er glade for at kunne spænde et sikkerhedsnet ud under Turf Tank, så ledelsen med ro i maven kan sikre, at succesen ikke påvirker dem negativt, når de eksekverer deres vækstplan, siger Henrik Larsen, senior director i Vækstfonden.

I forbindelse med tilførslen af mere kapital har Turf Tank ændret ejerkreds. Jacob Risgaard har solgt sin tredjedel af selskabet til de to medejere Johnny Laursen og Mikkel Klitgaard Jacobsen.

Tank Turf blev stiftet i 2014 af de lokale iværksættere Anders Ulrik Sørensen og Andreas Ydesen under navnet Intelligent Marking. Stifterne solgte virksomheden i 2019.

Del denne artikel